Akça Holding'den SPK'ya pay satış bilgi formu onay başvurusu

Akça Holding'den SPK'ya pay satış bilgi formu onay başvurusu
Akça Holding'den SPK'ya pay satış bilgi formu onay başvurusu

Akça Holding'den SPK'ya pay satış bilgi formu onay başvurusu yaptı. Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada Akça Holding'in başvurusuna ilişkin şöyle denildi: ''Şirketimizin elinde bulunan Menderes Tekstil San. ve Tic. A.Ş (Menderes Tekstil) B Grubu paylarından 65.000.000 TL nominal değerli ve toplam sermayenin %26'sını temsil eden kısmının ikincil piyasada ve bu piyasada oluşacak fiyattan satılmasına karar verilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı pay tebliğinin 'Payları borsada işlem gören ortaklıkların pay sahiplerine yönelik bilgi formu düzenleme yükümlülüğü' başlıklı 27. maddesi gereği sermayenin %10'unu aşan borsada işlem gören nitelikte olmayan Menderes Tekstil paylarının borsada işlem gören niteliğe dönüştürülebilmesi için hazırlanan pay satış bilgi formu 09.02.2021 tarihi itibariyla kurul onayına sunulmuştur. Pay satış bilgi formunun kurul tarafından onaylanması halinde, Menderes Tekstil'in 65.000.000 TL nominal değerli payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde borsada işlem gören niteliğe dönüştürülecek ve ardından söz konusu payların tamamı Borsa İstanbul'da satılacaktır. Menderes Tekstil paylarının satışından elde edilecek gelir, Menderes Tekstil'in finansal borçlarının kapatılması için Menderes Tekstil'e borç olarak verilecektir. Bu suretle, Menderes Tekstil'in gelecekte yeni fırsatları değerlendirebilmesine imkan tanıyan güçlü bir finansal yapıya kavuşturulması hedeflenmektedir. Ayrıca, Menderes Tekstil'in özkaynaklarının güçlendirilmesi de amaçlanmaktadır.''

Hibya Haber Ajansı

Benzer Haberler