Anadolu Üniversitesi ve Türkiye İç Denetim Enstitüsü’nden iş birliği protokolü

Anadolu Üniversitesi ve Türkiye İç Denetim Enstitüsü’nden iş birliği protokolü
Anadolu Üniversitesi ve Türkiye İç Denetim Enstitüsü’nden iş birliği protokolü

İç denetim mesleğini geliştirmek amacıyla 1995 yılında kurulan Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) ve Anadolu Üniversitesi arasında, üniversite öğrencilerinin iç denetimde çalışan profesyonellerle iletişimini sağlamak amacıyla gerçekleşen seminerler tamamlandı.

Bu kapsamda Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü (IIA) temsilcisi olan TİDE ve Anadolu Üniversitesi arasında gelecekte gerçekleşmesi planlanan programları içeren bir iş birliği protokolü de imzalandı.

Seminerler başarıyla tamamlandı

Mesleki gelişim ve yetkinlik eğitimleri ve iç denetim profesyonellerinin küresel sertifikasyonunun artırılması amacıyla çalışmalar yürüten TİDE ve Anadolu Üniversitesi’nin birlikte yürüttüğü İç Denetim Seminerleri programı başarıyla tamamlandı. Yoğun ilgi gören seminer programı süresince iş hayatında aktif bulunan profesyonellerin katılımıyla; İç Denetime Giriş ve Kurumsal Yönetim, Risk Yönetimi ve İç Kontrol, İç Denetim Uluslararası Mesleki Uygulamalar Çerçevesi, İç Denetim Uygulama İlkeleri, Hile Riskleri ve Denetimi, İç Denetimin Kalite Güvencesi ve İç Denetçinin Kariyer Yolu konularından oluşan 6 seminer düzenlendi. Bu seminerlere düzenli olarak katılan 64 öğrenci, katılım sertifikası almaya hak kazandı. Uzaktan eğitim yoluyla verilen ödevlerin değerlendirilmesi sonucunda 47 öğrenci de başarı sertifikasına layık görüldü.

Lisans öğrencileri profesyonellerle buluşmaya devam edecek

“Meslekte küresel gelişim ve mükemmelliğin paydaşı olmak” vizyonunu benimseyen uluslararası bir kurumu, öğrenciler ile akademik ortamda buluşturan Anadolu Üniversitesi, imzalanan protokolle birlikte öğrencilerine imkanlar sağlamaya devam edecek. 2020-2021 bahar dönemi için tasarlanan seminer programını seçmeli ders olarak öğrencilerine sunan üniversite, dersi seçen her lisans öğrencisini 14 hafta boyunca alanda uzman kişilerle buluşturmaya devam edecek.

Benzer Haberler