Arena Bilgisayar'da kar payı dağıtımı

Arena Bilgisayar'da kar payı dağıtımı
Arena Bilgisayar'da kar payı dağıtımı

Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş, kar payı dağıtımı yapacak. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi: ''Şirketin 2020 yılında SPK düzenlemelerine göre hazırlanan mali tablolarında yer alan dağıtılabilir kar tutarının yasal kayıtlarındaki dağıtılabilir kardan daha az olması üzerine SPK düzenlemelerine göre hazırlanan mali tablolarında yer alan tutarın kar dağıtımına esas olmasına, bu doğrultuda şirketin 2020 yılında SPK mevzuatına göre hesaplanan 64.640.650 TL tutarındaki net dönem karından TTK'nın ilgili maddelerine göre, I. tertip kanuni yedek akçe üst sınırına ulaşılmış olması nedeniyle I. tertip kanuni yedek akçe ayrılmaması ve yıl içerisinde yapılan 16.123,00 TL tutarındaki bağışların da ilavesi sonucunda 64.656.773 TL olarak hesaplanan net dağıtılabilir kardan I. temettü olarak brüt 12.931.354,60 TL, II. temettü olarak brüt 3.232.838,65 TL karın dağıtılmasına, 1.456.419,33 TL II. tertip yasal yedek akçe ayrılmasına ve geriye kalan 47.020.037,43 TL tutarında karın olağanüstü yedeklere ilave edilmesine, ayrıca hissedarlara dağıtılacak toplam brüt temettü tutarı 16.164.193,25 TL ve brüt temettü oranı % 50,5131 olup, beher 1 TL'lik hisse başına brüt 0,505131 TL temettünün yasal stopaj kesintisi yapıldıktan sonra 15 Nisan 2021 tarihinde nakden dağıtılmasının ortaklar genel kurulunun onayına sunulmasına karar verilmişti. Genel kurulun söz konusu öneriyi kabul etmesine istinaden 2020 yılı net dönem karının %25'ine tekabül eden 16.164.193,25 TL'nin 15 Nisan 2021 tarihinde nakden dağıtılması karara bağlanmıştır.''

Hibya Haber Ajansı