Bantaş'ın bakanlık başvurusuna onay

Bantaş'ın bakanlık başvurusuna onay
Bantaş'ın bakanlık başvurusuna onay

Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi Ticaret A.Ş'nin kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına ilişkin esas sözleşme tadiline Ticaret Bakanlığı onay verdi. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle: ''Sermaye Piyasası Kurulu'nun II–18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000 TL'den 250.000.000 TL'ye çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıl süre için uzatılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınmasına, kurulun kayıtlı sermaye sistemine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde şirket esas sözleşmesinin sermaye ve paylar başlıklı 6. maddesinin tadil tasarısı doğrultusunda tadiline, konunun gerçekleşmesi için kurul, Ticaret Bakanlığı, şirket genel kurulu, ticaret sicili müdürlüğü gibi ilgili ve yetkili merciler nezdinde, Türk Ticaret Kanunu ile sermaye piyasası mevzuatı uyarınca gerekli bütün muamelelerin yerine getirilmesine ve ilk genel kurulda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmişti açıklamamıza istinaden 09.03.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz şirket esas sözleşmesinin sermaye ve paylar başlıklı 6. maddesine ilişkin tadil tasarısı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun bulunmuştur. Kayıtlı sermaye tavanı artırımı ve esas sözleşme tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayladığı hali ile Ticaret Bakanlığı'ndan da gerekli izinler alındıktan sonra yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacağı duyurulmuştu. Söz konusu esas sözleşme tadili, Ticaret Bakanlığının onayına sunulmuş, bakanlığın 50035491-431.02-00062457654 sayılı yazısı ile tadile izin verilmiştir.''

Hibya Haber Ajansı