Bartın Üniversitesi’nde KVKK eğitimi verildi

Bartın Üniversitesi’nde KVKK eğitimi verildi
Bartın Üniversitesi’nde KVKK eğitimi verildi

Bartın Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı tarafından 6698 sayılı “Kişisel Verileri Korunması Kanunu” hakkında video seminer düzenlendi.

Bartın Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen eğitimde 6698 sayılı “Kişisel Verileri Korunması Kanunu” kapsamında kurum olarak atılması gereken adımlar, yapılacak çalışmalar ele alındı. Çevrimiçi olarak düzenlenen eğitimleri Öğr. Gör. Safinur Coşkunsu ile Tekniker Bayram Turidi tarafından verildi.

Yoğun ilginin olduğu eğitimlerde katılımcılara kişisel verilerin korunması mevzuatı ve bunun getirdiği yükümlülükler aktarıldı. Eğitim kurumlarının binlerce kişiye ait verilerin toplandığı kurumlar olduğunun dile getirilerek, üniversite personeline düşen görevler ve dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda bilgiler verildi.

Seminer kapsamında; “KVKK’nın amaç ve kapsamı”, “Kişisel veri, özel nitelikli nedir?”, “Kişisel verileri işlemenin temel ilkeleri ve şartları”, “Veri sorumlusunun görevleri ve veri sorumluları sicili”, “Silme, yok etme, anonimleştirme”, “Verilerin aktarılması, hak ve yükümlülükler”, “Yaptırımlar (suçlar ve kabahatler)”, “Kişisel Verilere İlişkin Kanun ve Mevzuatlar”, “Kişisel Verilere İlişkin Kanun ve Mevzuatlar” ile “Veri İşleme Envanteri” hakkında sunumlar yapıldı.

6698 sayılı “Kişisel Verileri Korunması Kanunu” hakkında verilen eğitimin önemine değinen Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Özellikle içinde bulunduğumuz Dijital Çağ’da, yürürlüğe giren ‘6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’ ve bu kanun çerçevesinde kurulan ‘Kişisel Verileri Koruma Kurulu’ önemli bir noktada bulunmaktadır. Farklı amaçlar gözeterek hukuka aykırı şekilde yapılabilecek işlemlere karşı herkese sorumluluğunu hatırlatan ve bu alanı düzenleyen bir kanun olmuştur. Bu düşüncelerle kişisel verilerin korunması hakkında kanuna yönelik ülkemizde atılan adımlardan dolayı KVKK Başkanı Prof. Dr. Sayın Faruk Bilir’e ve kurul üyelerine teşekkür ederim. Ayrıca akademik ve idari insan kaynağımızın gelişimini destekleyen bu gibi etkinliklerin de devamı dileyerek, emek verenleri kutluyorum” dedi.