BDDK: Bankalar, 3 yıllık TGA yönetimi politikaları hazırlayacak

BDDK: Bankalar, 3 yıllık TGA yönetimi politikaları hazırlayacak
BDDK: Bankalar, 3 yıllık TGA yönetimi politikaları hazırlayacak

·        Bankaların takipteki alacak stratejileri ile ilgilenmek için yeni birimler kurması gerekecektir. ·        Bankacılık sektöründe toplam riski Kurulca belirlenen tutarın üzerinde olan kredi müşterilerinden bankaların talep ettiği evrakları toplama yükümlülüğünün sadece gözetim altındaki müşterilerden isteneceği belirtilirken, bağımsız denetim sürecinin belgelenmesi kaydıyla ilk defa bu kapsamda yer alan müşterilere kredi kullandırılabilecektir. ·        Söz konusu yükümlülük 1 Ocak 2022 tarihine ertelenerek, kredi müşterilerine ve yükümlülüğe dahil bankalara kolaylık sağlanmıştır.   Hafta başında da, kredilerin sınıflandırılmasına yönelik bir yönetmelik Resmi Gazete’de yayınlanmıştı. Buna göre; tahsili mümkün olmayan krediler silinmekte ve mevcut konfigürasyonlar için borç ödeme kabiliyeti aranacaktır. Borçlunun borcu geri ödeme gücünün değerlendirilmesi sonucu olumlu ise kredi borcu yeniden yapılandırılabilecek. Düzenlemenin amacı, bankaların kredilerin bilançolarda yönetilmesine ilişkin kapasitelerinin güçlendirilmesi, tahsilat süreçlerinin ve bankaların şüpheli alacak yönetiminin iyileştirilmesidir. Aynı zamanda zombi şirketlerden kaynaklı hiç ödenemeyen borçlardan kaynaklı batık alacakların aktiften ayrıştırılması, bunların VYŞ’lere devri ve buna ilişkin prosedürlerin izlenmesi açısından da fonksiyonalitesi olacaktır. Aynı zamanda yeni kredi çıkışlarında da bankaların risk değerlendirmesine ilişkin yönetimini etkinleştirebilir. Kaynak Tera Yatırım- Enver Erkan 

Hibya Haber Ajansı