Bursa Çimento'da rüçhan hakkı kullanım tarihleri

Bursa Çimento'da rüçhan hakkı kullanım tarihleri
Bursa Çimento'da rüçhan hakkı kullanım tarihleri

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş'de, bedelli sermaye artırımına ilişkin rüçhan hakkı kullanım tarihleri belirlendi. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şöyle: ''Şirketin mevcut pay sahiplerinin bedelli sermaye artırımı yoluyla çıkarılacak payları, sahip oldukları payları oranında ve nominal bedel üzerinden 15.02.2021 ile 01.03.2021 tarihleri arasında 15 gün süreyle alma hakkı bulunmaktadır. Yeni pay alma haklarının kullanımında, 1 TL nominal değere denk (1 lot/100 adet pay) pay için 1 Türk Lirası'ndan satışa arz edilecektir. Yeni pay alma haklarını kullanmak isteyen ortaklarımız yatırım hesaplarının bulunduğu aracı kurumlara başvurarak yeni pay alma bedellerini yatıracaklardır. Pay bedelleri İş Bankası, Bursa kurumsal şube nezdinde münhasıran bu sermaye artırımında kullanılmak üzere açılan IBAN: TR58 0006 4000 0012 1990 0171 60 no'lu özel hesaba aktarılmak üzere tam ve nakit olarak aracı kurumlar nezdindeki yatırım hesaplarına yatırılacaktır. İhraç edilecek paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde MKK tarafından hak sahipleri bazında kayden izlenecek olup, payların fiziki teslimi yapılmayacaktır. Kaydi paylar hak kullanım süresi boyunca hak kullanımını takiben MKK düzenlemeleri çerçevesinde kayden teslim edilecektir. Bu sermaye artırımında yeni pay alma hakkını kullanmak istemeyen ortaklarımız bu haklarını yeni pay alma hakkı süresi içinde satabilirler. Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan paylar borsada satış yöntemi kullanarak 2 iş günü süreyle, nominal bedelin altında olmamak kaydıyla BİAŞ Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan halka arz edilecektir. Satışa sunulacak payların tamamının satışının 2 iş gününden önce tamamlanması durumunda satış sona erdirilecektir.''

Hibya Haber Ajansı

Benzer Haberler