Çemtaş'ta 2019 yılı 2. taksit temettünün ödeme tarihi

Çemtaş'ta 2019 yılı 2. taksit temettünün ödeme tarihi
Çemtaş'ta 2019 yılı 2. taksit temettünün ödeme tarihi

Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş'de 2019 yılı 2. taksit temettünün ödeme tarihi belirlendi. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: ''18.03.2020 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında ortaklarımıza 2019 yılı karından brüt 17.819.238,84 TL (ödenmiş sermayenin % 17,647'i oranında, 1 TL nominal değerdeki 1 hisseye 17,647 Kr) net 15.146.353,01 TL (ödenmiş sermayenin % 15'i oranında, 1 TL nominal değerdeki 1 hisseye 15 Kr) tutarındaki nakit kar payının 28.04.2020 tarihinde dağıtılmasına karar verilmişti. 18.09.2020 tarih ve 31248 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2948 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile ve TTK geçici 13. maddesi birinci fıkrasında belirtilen net dönem karının yüzde 25'ini aşan kısmınının 2. taksit olarak ödenmesi zarureti doğduğu bu nedenle ilgili kanun maddesindeki net dönem karı bakımından yasal karın %25'i oranında birinci taksit olarak brüt 13.921.770,44 TL 28.04.2020 tarihinde ortaklarımıza dağıtılmıştı. Yönetim kurulumuzun 06.01.2021 tarihli kararıyla kalan brüt 3.897.468,40 TL tutarındaki ikinci taksit nakit kar payı ödemesinin 11 Ocak 2021 tarihinde ortaklarımıza dağıtılmasına karar verilmiştir.''

Hibya Haber Ajansı