Doğuş Gayrimenkul, kar payı dağıtmayacak

Doğuş Gayrimenkul, kar payı dağıtmayacak
Doğuş Gayrimenkul, kar payı dağıtmayacak

Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş, kar payı dağıtmayacak. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle: ''Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen uyulması zorunlu formatlara uygun olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 1 Ocak 2020-31 Aralık 2020 hesap dönemine ilişkin solo olarak hazırlanan finansal tablolarına göre, 2020 yılı faaliyetlerinden (360.865.188) TL dönem zararı, Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlarımızda ise (510.477.014,11) TL dönem zararı gerçekleşmiştir. Sermaye piyasası mevzuatı ile şirketimiz esas sözleşmesine ve 26.03.2014 tarihli genel kurul toplantısında ortaklar tarafından onaylanan şirket kar dağıtım politikasına uygun olarak 2020 yılında Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak tutulan yasal kayıtlarımıza göre gerçekleşen (510.477.014,11) TL dönem zararı ile SPK mevzuatına göre hesaplanan (360.865.188) TL tutarındaki dönem zararının geçmiş yıl zararlarına alınmasına ve dağıtılabilir kar bulunmadığından, kar dağıtımı yapılmamasına, bu hususlara ilişkin hazırlanan 2020 yılı kar dağıtım tablosunun genel kurulun onayına sunuldu. Kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin kar dağıtımı tablosu fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamalar neticesinde 313.859.260,056 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy birliği ile kabul edildi.''

Hibya Haber Ajansı