Gedik Yatırım'dan kar payı dağıtımı

Gedik Yatırım'dan kar payı dağıtımı
Gedik Yatırım'dan kar payı dağıtımı

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş, kar payı dağıtımı yapacak. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şunlar aktarıldı: ''31 Aralık 2020 tarihinde sona eren hesap döneminde TMS'ye göre hazırlanan konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporuna göre ana ortaklığa ait net dağıtılabilir dönem karının 160.762.921,57 TL, yasal kayıtlarda ise 150.645.460,10 TL olarak gerçekleştiği, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/e maddesi uyarınca iştirak satış karı 642.017,66 TL ve taşınmaz satış karı 358.000,00 TL olmak üzere toplam 1.000.017,66 TL nin özel fon hesabına aktarılması ve net dağıtılabilir kardan düşülmesi hususunun genel kurulun bilgisine sunulmasına, yasal kayıtlara göre hesaplanan net dağıtılabilir kardan, 30.000.000 TL'nin nakit olarak dağıtılmasına, 117.000.000 TL'sinin bedelsiz hisse senedi olarak hisseleri oranında hissedarlara dağıtılmasına ilişkin teklifin genel kurulun onayına sunulmasına, kar dağıtım tablosundan ayrı olmak üzere şirketin olağanüstü yedeklerinden 7.931.924,49 TL ve özel yedeklerden 7.068.075,51 TL olmak üzere toplam 15.000.000 TL bedelsiz hisse senedi olarak hisseleri oranında hissedarlara dağıtılmasının genel kurulun onayına sunulmasına, 5 ve 6. madde kapsamı doğrultusunda ödenmiş sermayenin %25'i 30.000.000 TL nakit temettü ve 117.000.0000 TL'si 2020 yılı karından, 15.000.000 TL'si öz kaynaklardan olmak üzere ödenmiş sermayenin %110'u olan 132.000.000 TL bedelsiz sermaye artırımının genel kurulun onayına sunulmasına, genel kurul onayını müteakip sermaye artırım işlemlerinin tamamlanabilmesini teminen Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına karar verilmiştir.''

 

Hibya Haber Ajansı

Benzer Haberler