"Geleceğin meslekleri bilişim üzerine olacak"

"Geleceğin meslekleri bilişim üzerine olacak"
"Geleceğin meslekleri bilişim üzerine olacak"

Kamu ve özel sektör temsilcilerinin bilişim sektörünün sorunlarını masaya yatırdığı online toplantıda Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Üyesi Osman Coşkun, “Geleceğin meslekleri bilişim üzerine olduğu görülüyor. Bu süreçte 1 Milyon Yazılımcı Projesin Türkiye için oldukça önemlidir” dedi.

Türkiye Bilişim Derneği (TBD), Yeni Normalde Kamu ve Özel Sektör Buluşması adı altında bir etkinlik düzenlendi. Söz konusu etkinlikte; bilişim sektörü çalışanlarının sektörün rekabetçiliğinin arttırılmasına yönelik yeni normalde yapılması gereken eylem planları; mevcut durum analizi ve çözüm önerileri konuşuldu.

Video konferans yöntemiyle düzenlenen etkinliğin moderatörlüğünü TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe yaparken, Ak Parti adına Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Üyesi Osman Coşkun, CHP adına İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Prof. Dr. Mevlüt Karakaya, İYİ Parti Stratejik İletişim Merkezi Başkanı Yiğit Karakış, EPDK Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Mehmet Yılmazer; özel sektör adına da TNB Teknolojileri Genel Müdürü Abdullah Raşit Gülhan, Logo Yazılım Türkiye Genel Müdürü Akın Sertcan, ICterra Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurucusu ve CEO’su Vedat Uslu, CLPA Türkiye Müdürü Tolga Bizel katıldı.

Rahmi Aktepe: "Bu dönemin etkileri kolay kolay bitmeyecek"

Rahmi Aktepe, açılış konuşmasında bilişim sektörünün büyük problemleri olduğunu belirterek, "Pandemi sürecinde de bu mevcut sorunlara yeni sorunlar eklendi. Pandemi sürecinde de ileri teknoloji ve dijital olanakların önemi tüm kesimler tarafından anlaşıldığını düşünüyoruz. Bu dönemin etkileri kolay kolay bitmeyecek. Bu süreçten sonra aynı süreçlerin yaşanabileceği artık biliniyor. Bu dönemde sağlık alanında önemli başarılara imza atıldı. Her kademedeki tüm sağlıkçılarımıza müteşekkiriz. Sağlık alanında bilişim alt yapımız en büyük taşıyıcımız oldu. Veri analizleri, bilgi transferleri, ilaç araştırmaları, tarama sonuçlarının değerlendirilmesi ve bunun gibi birçok can alıcı noktada dijital olanaklar sayesinde yol alındı. Karantina koşulları başladığı günden bu yana evden çalışma, uzaktan eğitim, e-ticaret ve iletişim gibi etkinliklerin tümü en az sorunla yürütülebiliyorsa bu bilişim sektörünün çalışanlarının ve firmaların sayesinde olmuştur." dedi.

Koronavirüsün en yoğun döneminde bilişimin ne kadar önemli olduğunun ortaya çıktığını belirten TNB Teknolojileri Genel Müdürü Abdullah Raşit Gülhan, "Aynı şekilde bilim ve teknolojini çok önemli olduğunu gördük. Bilim ve teknolojiye önem vermeyen devlet, kurum ve kuruluşların yakın zamanda geçmişte kalacağını göreceğiz. Bilişim sektörü denilen şey yakınsayan (farklı cihazlarda yapılan işleri gittikçe gelişen teknoloji sayesinde tek bir cihazla yapabilmek) bir sektör. 5G, 4,5G Wi-Fi dediğimiz şeylerin hepsi bir telekomünikasyon alt yapısıdır." ifadelerini kullandı.

Altyapıya yeterli yatırımın yapılmadığının altını çizen Gülhan, "2010-2018 yılında yapılan yatırımlar TL bazında yükselse de dolar bazında 1 milyar 800 milyon dolardan 400 milyon dolara bir düşüş söz konusu. Telekomünikasyon ve bilişim, en az yatırımla en fazla katma değer yatırılan bir sektördür. Bir ülkeyi kalkınmasını sağlayan araçlardan bir tanesidir. Eğer buna gerekli yatırım yapılmazsa ülkelerin kalkınmasında sorun yaşarsınız." şeklinde konuştu.

Akın Sertcan: "Sektörün başarıya ulaşması için önemli değişimlere ihtiyaç var"

Logo Yazılım Türkiye Genel Müdürü Akın Sertcan da konuşmasında KOBİ’leri dijitalleşme sürecine değinerek, "Bilişim sektörü ve kamunun atacağı adımlar dijitalleşme yolunca büyük önem taşıyor. Sektörün başarıya ulaşması için önemli değişimlere ihtiyaç var. dedi.

Vedat Uslu: "Evimizden çıkmadan ihracat yapabileceğimiz bir alternatifi göz ardı ediyoruz"

ICterra Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurucusu ve CEO’su Vedat Uslu da 200 kişilik bir mühendis kadrosu olduğunu belirterek, "Türkiye’de büyük bir firma olmamıza karşın küresel ölçekte bakıldığında biz küçük bir firmayız. Bugün yazılım sektörü ABD’de İngiltere’de hatta Dünya’da telekomünikasyonu katbekat aşmış durumda. Dünya pazarında önümüzdeki yıllarda yazılım sektörü 4 trilyon dolar hacme ulaşacağından bahsediliyor. Bizim bu pastadan pay alabilmemiz mümkün. Bu sebeple 1 Milyon Yazılımcı Projesi bence geç kalınmış bir karar." dedi.

Tolga Bizel: "Özel sektörde çalışan firmaların günün sonunda bir ciro hedefi oluyor"

CLPA Türkiye Müdürü Tolga Bizel ise "Kullanılan bütün aletlerin içindeki yazılımın güçlendiğini görmekteyiz. Cep telefonunun kabiliyetlerine yakın zamanda buzdolabı, çamaşır makinası veya evimizde kullandığımız ütü bile bir taraf olacak. Yani gömülü bilgisayar sistemleri büyük önem kazanacak gibi gözüküyor. diye konuştu.

Osman Coşkun: "Geleceğin meslekleri bilişim üzerine olduğu görülüyor"

Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Üyesi Osman Coşkun, yaptığı konuşmasında, "Dünya’da bilişim sektörünün ne kadar ön planda olduğunu görülüyor. Geleceğin meslekleri bilişim üzerine olduğu görülüyor. Bu süreçte 1 Milyon Yazılımcı Projesin Türkiye için oldukça önemlidir. Bizim gençlerimizin gelecekte Batıda ’raptiye kuralı’ denilen yani "her şeyden bir şeyler bileceksin bir şeyden de her şeyi bileceksin" kuralına uyması gerekiyor. Bu sebeple çok okumaları gerekiyor." dedi.

Onursal Adıgüzel: "Sektörde yapılan çalışmaların üniversite sanayi ve devletin kol kola girerek başarılı olabileceğini düşünüyorum"

İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel de konuşmasında pandemi sürecinde Avrupa ihracat pazarında beklenen daralmanın bilişim sektörünü ciddi anlamda etkilenin görüldüğünü kaydederek, "Buna karşı çözüm önerileri üretmemiz gerekiyor. Yatırım ve projeler de aynı şekilde etkilendi. Projelerin sekteye uğraması birçok bilişim firmasını mali sıkıntılarla baş başa bıraktı. Bu açıdan ele alındığında sektörde yapılan çalışmaların üniversite sanayi ve devletin kol kola girerek başarılı olabileceğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Mevlüt Karakaya: "Bilişim sektörünün yeniden tanımlanması ve konumlandırılması gerekli"

Ankara Milletvekili Prof. Dr. Mevlüt Karakaya, konuşmasında "Çok hızlı toplumsal değişim ve dönüşümün içerisindeyiz. Bilişim sektörünün yeniden tanımlanması ve konumlandırılması gerekli. Bilişim sektörünün ekonomiye sağladığı katma değeri mantığıyla bakarsak hiç doğru bir yere gidemeyiz. Çünkü bilişim sektörü temel ve stratejik bir sektördür. Bilişim sektörünün getirdiği yeniliği ve dönüşümü bir kenara bıraktığınızda sistemin bütünü neredeyse duracaktır." ifadelerini kullandı.

Yiğit Karakış: "Bugün bilişim olmadan etkili tarım yapmak da mümkün değil"

İYİ Parti Stratejik İletişim Merkezi Başkanı Yiğit Karakış, bilişim sektörünün hala Türkiye’nin ihracatını geliştirecek bir sektör olarak görülmediğinin altını çizerek, "Öncelikle bu bakış açısının revize edilmesi gerekli. Bugün bilişim olmadan etkili tarım yapmak da mümkün değil. Ülke olarak kaynaklarımızı bilişim sektörüne odaklamamız gerekiyor." dedi.