Göltaş'ta denetçi seçimi tamamlandı

Göltaş'ta denetçi seçimi tamamlandı
Göltaş'ta denetçi seçimi tamamlandı

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada; şöyle denildi: "Denetimden Sorumlu Komite tarafından da önerildiği üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bahsi geçen  kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, 22 Nisan 2021 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlarımız, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 11.05.2021 tarihinde tescil edilmiş olup, 12.05.2021 tarih ve 10328 sayılı TTSG'nde ilan edilmiştir."

Hibya Haber Ajansı

Benzer Haberler