Hektaş, kar payı dağıtmayacak

Hektaş, kar payı dağıtmayacak
Hektaş, kar payı dağıtmayacak

Hektaş Ticaret T.A.Ş, kar payı dağıtmayacak. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: ''Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar ve Gelir Vergisi Kanunları hükümleri gereğince yapılan hesaplamalar sonucunda 31.12.2020 tarihi itibariyle yasal kayıtlarımızda oluşan 162.832.923,71 TL dönem karından Kurumlar Vergisi ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince 8.141.646,19 TL 1. tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra 154.691.277,52 TL net dağıtılabilir kar kalmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliği hükümleri uyarınca hazırlanmış olan mali tablolarda ise 31.12.2020 tarihi itibariyle oluşan 188.330.967 TL dönem karından Kurumlar Vergisi ve ertelenmiş vergi gideri ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince 8.141.646,19 TL 1. tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra 180.189.320,81 TL net dağıtılabilir kar kalmaktadır. 2020 yılı hesap döneminde büyüyen bilançomuzu desteklemesi amacıyla şirket kar dağıtım politikasında öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle 2020 yılı hesap dönemi dağıtılabilir dönem karının dağıtılmayarak, birinci tertip kanuni yedekler ve imtiyazlı pay sahiplerine dağıtılan temettü ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere kaydedilmesine, bu şekliyle kar dağıtım teklifinin 24 Mart 2021 tarihinde yapılacak 2020 yılı olağan genel kurulunun onayına sunulmasına karar verilmiştir.''

Hibya Haber Ajansı

Benzer Haberler