İngiltere ile imzalanan STA ile ihracat yüzde 113 arttı

İngiltere ile imzalanan STA ile ihracat yüzde 113 arttı
İngiltere ile imzalanan STA ile ihracat yüzde 113 arttı

Avrupa Birliği ülkelerindeki toparlanma sonrasında Almanya’ya yüzde 21 artışla 6 milyon dolar, Fransa’ya yüzde 52 artışla 2,4 milyon dolar ve Hollanda’ya yüzde 120 artışla 1,6 milyon dolar ihracat yapılırken, mobilyada hedef Pazar ABD’ye yüzde 56 artışla 2,25 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi. 2020 yılının son ayında İngiltere ile yapılan Serbest Ticaret Anlaşması sonrasında ise Birleşik Krallık’a yapılan ihracat yüzde 113 oranında artarak 1,8 milyon dolara ulaştı. Birlik ihracatından yüzde 61 oranında pay alan mobilya ihracatı, Ocak ayında yüzde 5 oranında artarak 38,2 milyon dolara ulaşırken, ihracatını en fazla artıran sektör yüzde 72,3 artışla 5,2 milyon dolar ihracatın gerçekleştiği orman tali ürünleri oldu. Brexit sonrası ihracat AKAMİB Başkanı Onur Kılıçer, “İhracatçılar olarak hem ihracatı, hem ihracatın niteliğini hem de ihracatçı sayımızı artırmak için çalışıyoruz. Buna rağmen zaman zaman ülkelerin ördüğü duvarlar veya haksız rekabete neden olan uygulamaları aşmakta zorlanıyoruz. Önemli bir ihracat pazarı olan İngiltere ile Brexit sonrası imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması çok doğru bir adımdı. İkili ticari ilişkilerimizin Brexit sonrası da devamı için imzalanan bu anlaşma sayesinde İngiliz müşterilerimizin Türkiye’yi sürdürülebilir tedarikçi olarak gördüklerini anlaşmanın imzalanmasından hemen sonraki ay yapılan ihracatımızla görmüş olduk. İngiltere’yle aramızda ticari ilişkilerimizin mevzuatsal olarak netleşmesinin etkileri rakamlara hızlıca yansıdı. Umarım ki bundan sonraki senelerde de İngiltere’ye olan ihracatımız kat ve kat artarak devam edecektir.”   

Hibya Haber Ajansı