İşbir Holding'ten SPK'ya başvuru

İşbir Holding'ten SPK'ya başvuru
İşbir Holding'ten SPK'ya başvuru

İşbir Holding A.Ş, esas sözleşmenin sermaye maddesi tadiline ilişkin SPK'ya başvuru yaptı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

''635.040 TL olan şirket sermayesinin 31.752.000 TL artırılarak 32.387.040 TL olmasına, artırılan sermayenin tamamının Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak çıkarılan finansal tablolarda yer alan geçmiş yıl karlarından karşılanarak pay sahiplerine hisseleri nispetinde bedelsiz olarak verilmesine, esas sözleşme değişikliğinin gerçekleştirilmesi için Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli izinlerin alınması ve işlemlerin yapılması hususunda şirket yönetimine yetki verilmesine,

gerekli izinlerin alınmasını takiben esas sözleşmenin 5. maddesinin değiştirilmesi önerisinin, yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmişti. Sermaye Piyasası Kurulu'na, sözleşmenin sermaye maddesi tadiline ilişkin başvuru yapılmıştır.''

Hibya Haber Ajansı