İşsizlik oranı Kasım’da %12,9 oldu

İşsizlik oranı Kasım’da %12,9 oldu
İşsizlik oranı Kasım’da %12,9 oldu

Türkiye’de Kasım ayında işsizlik oranı, geçen yılın aynı ayında %13,3 iken 0,4 puan azalarak %12,9 olarak gerçekleşti. Bir önceki ay ile kıyaslandığında ise arındırılmamış işsizlik oranının 0,2 puan arttığı görülmektedir. Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı ise geçen yılın aynı ayına göre 0,3 azalarak ve bir önceki aya göre değişmeyerek %12,9 seviyesinde açıklandı. Arındırılmış verilere göre genç nüfusta işsizlik oranı %25 olurken; tarım dışı işsizlik ise %14,9 seviyesinde gerçekleşti.   Kıyaslanabilir dönemler olan Kasım 2019 – Kasım 2020’ye baktığımız zaman ilgili dönemler arasında işgücüne katılım oranında arındırılmış verilerle 3,3 puanlık düşüş olduğu görülmektedir. 2019’un benzer döneminde 32 milyon 564 bin kişi olan işgücü, Kasım 2020’de 31 milyon 146 bin kişi olmuştur. İşgücüne katılım oranı ise %52,7’den %49,4’e gerilemiştir. Yine mevsim etkilerinden arındırılmış verilere bakıldığında; istihdam oranı geçen yılın aynı dönemine göre 2,6 puan azalarak %43,1 olurken, mevsim etkilerinden arındırılmış istihdamda ise önceki aya göre 24 bin kişilik bir azalış söz konusudur. Bu dönemde, ekonomik faaliyete göre, mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam, sanayi sektöründe 83 bin kişi artarken, tarım sektöründe 62 bin kişi, inşaat sektöründe 6 bin kişi, hizmet sektöründe 38 bin kişi azaldı.   İşsizlik oranı... Kaynak: TÜİK, Bloomberg   Pandemi dönemi ve akabinde normalleşmeyi içine alan 2020 yılı dönemi boyunca istihdamı korumaya yönelik önlemler ile ücretsiz izin desteği, kısa çalışma ödeneği gibi uygulamalar ile beraber işsizlik oranının da stabil bir eğilimde seyrettiğini gözlemledik. Ekim – Kasım – Aralık dönemini içine alan 3 aylık işsizlik ortalamasında ise manşet rakama göre %12,9’a doğru sınırlı bir artış görmekteyiz. İşsizlik oranındaki alt kırılımlar; kapanma etkisinin söz konusu periyod itibariyle güçlü şekilde hissedilme eğiliminde olduğunu göstermektedir. Nitekim, dönemsel olarak kapanma ve sezon koşullarıyla tarım ve hizmet sektörü tarafında görülen azalma genel istihdam tarafında da geçen yıla göre 1 milyonun üzerinde bir kayba işaret etmektedir (arındırılmış verilere göre Kasım 2019 – Kasım 2020 arasında 1 milyon 118 bin). Bu dönemde yine işgücünde, yine arındırılmış verilere göre, yıllık bazda 1 milyon 418 binlik bir azalma görülmektedir. İşgücüne katılım oranının azalması da, işsizlik oranının artmasını sınırlayıcı faktörlerden birisidir. Bunun nedeni de, TÜİK’in işsiz tanımında işgücüne dahil olmayanların işsiz sayılmaması durumu ve ilave olarak işgücüne dahil olma koşulunun da iş arıyor olmak veya hemen işe başlamaya hazır durumda olmak olmasıdır. Hali hazırdaki işgücü piyasası önlemlerinden kısa çalışma ödeneği eksik istihdam oluşturması, ücretsiz izin desteği ise sosyal yardımdan ibaret olup pratikte çalışılmaması nedeniyle aslında işsiz tanımı içinde yer almayan bir çalışmayan kesimi içine almaktadır. Kasım ayı rakamlarındaki aylık artışı ise, pandemi ikinci dalgası ile kapanmaların devreye alınmaya başladığı dönem olması açıklamaktadır. Kaynak: Tera Yatırım

Hibya Haber Ajansı

Piyasalarda bugün

Piyasalarda bugün

05 March 2021 10:15
İşleme açılan birincil piyasa

İşleme açılan birincil piyasa

05 March 2021 10:15
Yeni açılan pay sırası

Yeni açılan pay sırası

05 March 2021 10:15
KAP duyurusu

KAP duyurusu

05 March 2021 10:15
Devam eden yeni pay alma hakkı

Devam eden yeni pay alma hakkı

05 March 2021 10:09
BİST100 endeksi

BİST100 endeksi

05 March 2021 09:45
Benzer Haberler