Kadınlarda bel ağrılarına dikkat

Kadınlarda bel ağrılarına dikkat
Kadınlarda bel ağrılarına dikkat

Aslında bel ağrıları her yaş ve cinste görülen bir hastalıktır. Ancak bel ağrılarında kadınlara ait bazı ayrıcalıklar vardır. 1 Kadınların en az %40’ının her yıl bir bel ağrısı atağı vardır. 2 Beli ağrıyan kadınların %80’inde ağrı son bir yılda başlamıştır. 3 16-24 yaş arasındaki kadınların üçte birinde, 45-65 yaşındaki kadınların yarısında son bir yılda bel ağrısı atağı olmuştur. 4 Bel ağrıları kadınlarda erken ve ileri yaşta, erkeklerde ise orta yaşlarda daha sıktır. 5 Kadınların bel ağrısı atakları erkeklerden daha uzun sürer, kadınlarda kronikleşme riski daha fazladır. Erkeklerin bel ağrısı atağı daha kısa fakat daha şiddetlidir. 6 Kadınlar bel ağrıları ile karşılaştıkları zaman, erkeklere göre daha fazla hareket kısıtlamasına giderler.   Kadın olmanın bel ağrısı ile ilişkisi:   1 Adet dönemleri ağrıyı tetikler 2 Gebelik ve çocuk bakımı kadınların daha sık bel ağrısına maruz kalmasına yol açar. Gebelerin % 40-60’ inda bel ağrısı vardır. 3 Erkeklerde ağrı daha çok belirgin bir zorlanmaya bağlıdır. Kadınlarda ise günlük yaşam aktiviteleri, uzun süre ayakta kalma, ev işleri, çocuk bakımı gibi günlük tekrarlayan hareketler ağrıya sebep olabilir.. 4 Motorlu taşıt kazalarından sonra ortaya çıkan whiplash injürileri (kamçı yaralanmaları) kadınlarda daha sık görülür ve daha geç iyileşir. 5 Ağır eşyalar taşıma, çekme, itme, bahçe işleri ve temizlik faaliyetleri, ev ve ev dışı aktiviteleri bel ağrılarını tetikleyen en önemli sebeplerdir. 6 Kız çocuklarında ve kadınlarda spondilolistezis (bel kayması) erkeklere göre daha sık görülür   İş ortamı ve bel ağrısı:   1 Kadınlarda bel ağrılarının sadece %15-20 kadarı iş ortamı ve iş ile ilişkilidir. Bu oran erkeklerde daha yüksektir. 2 Sağlık, otel, catering işletmeleri, bankacılık, finans ve sigortacılık sektörleri kadınların en sık bel ağrısı ile karşılaştıkları çalışma alanlarıdır. 3 Hemşireler, uzun süre ayakta kalma ve hasta bakımı nedeniyle sık olarak bel ağrısı sorunu ile karşılaşmaktadırlar. 4 İtme, çekme ve döndürme gibi vücut hareketlerinin sıklıkla tekrarlayıcı hareketlere zorlandığı işler bel ağrıları için önemli bir risk faktörüdür. 5 Market kasiyerlerinde, klavye kullananlarda, telefon santralinde çalışanlarda, bankacılık hizmeti sunan meslek gruplarında uzun süre oturmaktan dolayı bel ağrısı riski taşırlar. 6 Çocuk ve yaşlı bakıcılarında, hemşireler ve ana okulu öğretmenlerinde; kaldırma, eğilme, uzanma gibi aktiviteler bel ağrısı riskini arttırmaktadır. 7 Düşük iş memnuniyeti ve düşük ücret bel ve boyun ağrısı riskini arttırr.   Ev ortamı ve bel ağrısı: 1 Alış veriş, (ağırlık taşıma, alınanları yükseğe koymakoyma, yüksekten bir şey alma) 2 Temizlik faliyetleri (eğilme, itme, çelme, dönme) 3 Ütü (uzun süre ayakta durma, dönme)   Kadınlara ait özellikler: 1 Gebelik (hormonal faktörü, mekanik faktörler, duygusal faktörler) 2 Bebek bakımı, emzirme, taşıma 3 Regl dönemi ağrı eşiğini düşürür 4 Menapoz ve osteoporoz riski 5 Hipermobilite sendromu kızlarda ve kadınlarda daha sıktır. 6 Fibromiyalji sendromu kadınlarda daha sık görülür.   Moda: 1 Yüksek topuklu ayakkabılar, lomber lorduzu (bel çukurluğu) artırır. 2 Dar elbiseler, pantolon ve etekler rahat hareketi engelleyen kıyafetler bel ağrısı riskini arttırır. 3 İri göğüsler ve göğüs protezleri bele ilave yük bindirir.   Kadın, aile ve toplum: 1 Kadınlar sağlıklarına erkeklerden daha çok dikkat ederler. Bu konuda daha hassastırlar. 2 Kadınlar erkeklere göre daha yardımseverdir. 3 Bakım sektöründe çalışmaya daha meyillidirler.

Hibya Haber Ajansı