Kene Kaynaklı Hastalık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu

Kene Kaynaklı Hastalık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu
Kene Kaynaklı Hastalık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu

Hitit Üniversitesi bünyesinde kene kaynaklı hastalıklarla ilgili uygulama ve araştırma faaliyetleri yürütmek üzere araştırma merkezi kuruldu. Kene Kaynaklı Hastalık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’ne ise Prof. Dr. Ayşegül Taylan Özkan atandı.

Hitit Üniversitesi’nden yapılan açıklama da, Türkiye’de her yıl binlerce insanın kene tutması ve buna bağlı hastalıklardan etkilendiği belirtildi.

Ülkemizdeki kene faunasının 47 türden oluştuğunu bunların 31’nin insanlar üzerinde konaklayabildiğine dikkat çekilen açıklama da, bu nedenle kene kaynaklı hastalıkların, hayvan ve insan sağlığı açısından öneminin giderek arttığına vurgu yapıldı.

Uygulama ve araştırma merkezinde keneler başta olmak üzere eklem bacaklı vektörler ve naklettikleri hastalıkların neden olduğu sorunların insan ve hayvan sağlığı bakımından önemini, sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel yönlerini tüm ayrıntılarıyla ortaya koymak ve bu sorunların çözümünde en uygun yöntemleri belirlemek amacıyla araştırmalar yapılmasının planladığının ifade edildiği açıklama da, şu ifadelere yer verildi;

“Üniversite bünyesinde, kene enfekstasyonları ve kene kaynaklı hastalıklar konusunda gerçekleştirilen her türlü aktiviteye destek verecek olan araştırma merkezinin, üniversite içinde gerekli koordinasyonu sağlamak, yeni teknolojileri izlemek, bunları Türkiye’ye nakletmek ve uygulamaya sokmak için çalışmak, ayrıca çalışma alanında ihtiyaç duyulan laboratuvarları kurmak, ileri teknolojiye sahip cihazlarla donatmak ve bunların işlevselliğini sağlamak gibi faaliyetlerde de bulunacak.

’Tek tıp-tek sağlık modeli esas alınacak’

Tek Tıp-Tek Sağlık olgusunun en önemli uğraş alanını hayvanlardan insanlara bulaşan ve halk sağlığını yakından ilgilendiren hastalıklarla savaş oluşturduğu düşüncesiyle, Merkez’in faaliyetleri, tıp, biyoloji, veterinerlik gibi hayvan ve insan sağlığıyla ilgili bütün bölüm ve programlardaki akademisyen, araştırmacı ve öğrencileri kapsayacak. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi başta olmak üzere kene ve kene kaynaklı hastalıkların endemik olduğu bir bölgede yer alan Çorum için de önemli katkılar sunması beklenen uygulama ve araştırma merkezi, gerek tanı gerekse tedavi alanında oldukça yetkin bir kadroyla, halk sağlığı, veterinerlik, biyoloji, sağlık gibi konularda çalışan lisans, yüksek lisans, doktora mezunlarımıza çeşitli açılardan mesleğe hazırlanmaları için katkı sunma amacını taşıyor”

Benzer Haberler