Marshall Boya, kar dağıtmayacak

Marshall Boya, kar dağıtmayacak
Marshall Boya, kar dağıtmayacak

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi: ''Şirketimizin 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 hesap dönemine ait, sermaye piyasası mevzuatı gereğince, kamu gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan TMS/TFRS'ye uygun olarak hazırlanan ve PWC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş tarafından bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına göre 21.684.431 TL ( yasal kayıtlara göre 28.534.769,72 TL) dönem karı bulunmaktadır. Pandemi kaynaklı olarak şirketimizin finansman yapısının ihtiyatlılıkla takip edilmesi ve yeni finansman ihtiyacı yaratılmaması amacıyla, kar payı dağıtılmamasına ve bu hususun şirketimizin 2020 yılı olağan genel kurulunda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.''

Hibya Haber Ajansı