Menderes Tekstil'de esas sözleşme tadili

Menderes Tekstil'de esas sözleşme tadili
Menderes Tekstil'de esas sözleşme tadili

Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş'de esas sözleşme tadiline ilişkin yönetim kurulu kararı alındı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nde öngörülen hükümlere uyum amacıyla esas sözleşmenin şirketin maksat ve mevzuu başlıklı 3. maddesinin, şirketin merkez ve şubeleri başlıklı 4. maddesinin, sermaye başlıklı 6. maddesinin, esas sözleşme değişikliği başlıklı 14. maddesinin tadil edilmesine ve ayrıca tadil metninde yer alan payların devri başlıklı maddenin 20. madde olarak ve birleşme ve bölünme hükümleri başlıklı maddenin 21. madde olarak esas sözleşmeye eklenmesine ve mevcut esas sözleşmedeki yasal hükümler başlıklı 20. maddenin numarasının 22 olarak değiştirilmesine ve kurumsal yönetim ilkelerine uyum başlıklı 21. maddenin numarasının 23 olarak değiştirilmesine ve ilgili maddenin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlere uyumlu hale getirilmesi amacıyla tadil edilmesine, 09.07.2018 tarihli 30473 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın yeni isminin Ticaret Bakanlığı olması kapsamında esas sözleşmenin 3, 4 ve 14. maddelerinin tadil edilmesine, bu hususlara ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ile Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve yapılacak ilk genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verildi.''

Hibya Haber Ajansı