Menderes Tekstil'in başvurusuna SPK onayı

Menderes Tekstil'in başvurusuna SPK onayı
Menderes Tekstil'in başvurusuna SPK onayı

Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin esas sözleşme tadili için SPK'ya yaptığı başvuru onaylandı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle: ''Şirketimizin ana ortağı Akça Holding A.Ş'nin elinde bulunan Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş sermayesinin %26'sını temsil eden 65.000.000 TL nominal değerli B grubu paylarının borsada işlem gören niteliğe dönüştürülebilmesi için hazırlanan pay satış bilgi formunun kurul tarafından onaylanmasının ardından ilgili paylar 16.03.2021 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmüştür. Bu çerçevede esas sözleşmemizin sermaye başlıklı 6. maddesinin yeniden tadil edilmesi ve uygun görüş almak için EPDK'ya yeniden gönderilmesi gereği doğmuştur. Bu nedenle yönetim kurulumuzun 29.03.2021 tarih ve 2021/15 sayılı toplantısında SPK başvurumuzda yer alan 14.01.2021 ve 29.01.2021 tarihli yönetim kurulu kararlarımızın ekindeki esas sözleşme tadil tasarılarının geri çekilmesine karar verilmiştir. Kayıtlı sermaye tavanı süremizin 2021-2025 yılları için geçerli olmak üzere 5 yıl daha uzatılması ve kayıtlı sermaye tavanımızın 1.250.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin süreç devam etmekte olup, buna ilişkin olarak ve yukarıda açıklanan sebepler ile 29.03.2021 tarih ve 2021/16 sayılı yönetim kurulu toplantısında şirket esas sözleşmesinin sermaye başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine karar verilmiştir. Söz konusu tadil tasarısı 29.03.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulmuş ve 30.03.2021 tarihinde uygun bulunmuştur.''

Hibya Haber Ajansı

Benzer Haberler