Merit Turizm'de kayıtlı sermaye tavanı içinde bedelli sermaye artırımı

Merit Turizm'de kayıtlı sermaye tavanı içinde bedelli sermaye artırımı
Merit Turizm'de kayıtlı sermaye tavanı içinde bedelli sermaye artırımı

Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş'de kayıtlı sermaye tavanı içinde bedelli sermaye artırımı kararı alındı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu bilgiler verildi: ''Bilindiği üzere şirketimiz bilgi birikim (know how), organizasyon, yönetim, pazarlama ve satış alanlarında sahip olduğu deneyimler sonucunda Merit markası altında otel mal sahipleri ile işletme anlaşmaları çerçevesinde çok başarılı bir şekilde otel işletmeciliği yapmaktadır. Şirketimizin finansalları incelendiğinde bugüne kadar elde ettiğimiz kazançların finansal yatırımlara dönüştüğü ve otel işletme gelirlerine ilave olarak temettü gelirleri de elde ettiğimiz görülmektedir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun onay vermesinden sonra yapılacak bu sermaye artışı sonrasında şirketimiz bünyesine girecek nakit ile sahip olduğu tüm otelleri tarafımızdan işletilen ve aynı zamanda grup şirketimiz olan Voyager Kıbrıs Ltd.'nin yapacağı sermaye artışına Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş olarak katılım sağlanacaktır. Halen Voyager Kıbrıs Ltd.'de %1,90 olan pay oranımız %10-15 bandına yükselecektir. Voyager Kıbrıs Ltd. şirketi ise yapacağı sermaye artışından gelen nakit ile halen inşaatı devam eden Royal Garden otelini tamamlayacak ve otelin işletmesini şirketimize verecektir. Bütün bu işlemler sonucunda şirketimizin ticari kazançları maksimize olacak, daha çok temettü dağıtma imkanına sahip olunacak, pay piyasasında derinlik sağlanacak, küçük pay sahiplerinin payları daha kolay el değiştirecektir. Sermaye artışının tamamlanması sonrasında piyasa öncesi işlem platformunda işlem gören paylarımızın ana pazarda işlem görmesi için gerekli müracaatlar yapılacaktır. Bu amaçlar doğrultusunda şirketimiz 200.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 2.550.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayemizin 25.500.000 TL nakden artırılmak suretiyle 28.050.000 TL'ye yükseltilmesine, arttırılan 25.500.000 Türk Liralık sermayeyi temsil eden payların her biri 0,10 TL nominal değerli ve üzerinde herhangi bir imtiyaz bulunmayacak olan 255.000.000 adet payın nama yazılı olarak ihracına, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (0,10 Türk Lirası) nominal değerli her bir pay için 0,60 Türk Lirası fiyattan (1 TL nominal değerli pay için 6 TL fiyatla) kullandırılmasına, sermaye artırımında mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanmamasına, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile denk gelmesi halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen iş günü mesai saati bitiminde sona ermesine, yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra satılamayan payların olması halinde, bu payların tasarruf sahiplerine satış duyurusunda ilan edilecek tarihlerde 2 işgünü süreyle nominal değerden düşük olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş'de birincil piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulmasına, esas sözleşmenin şirketin sermayesi başlıklı 6. ve pay senetleri başlıklı 7. maddelerinin tadil tasarısında belirtilen şekilde değiştirilerek yapılacak ilk genel kurul toplantısında görüşülmesi için gerekli hazırlıkların yapılmasına, payların ihracı için hazırlanacak izahnamenin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı pay tebliği ve II-5.1 sayılı izahname ve ihraç belgesi tebliği ile ilgili diğer ikincil düzenlemeler uyarınca gerekli bilgi ve belgelerin hazırlanarak Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri gereği artırılan B Grubu nama yazılı pay senetleri bastırılmayıp kayden izlenecektir. Kaydileşme işlemini tamamlamayan ve halen ellerinde hisse senetleri bulunan ortaklarımızın kaydileşme işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Kaydileşme işlemini tamamlayan ortaklarımız için yeni payların kaydileştirme esasları çerçevesinde kullandırılmasına, işbu kararın gereklerinin yerine getirilmesi, ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde yürütülecek süreçlerin takip edilerek gerekli izin ve onayların alınması ve genel kurulun toplanmasına kadar olan tüm iş ve işlemlerin usulüne uygun şekilde tamamlanması hususlarında üst yönetimin yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verildi.''

Hibya Haber Ajansı

Benzer Haberler