Milpa, kar payı dağıtmayacak

Milpa, kar payı dağıtmayacak
Milpa, kar payı dağıtmayacak

Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş, kar dağıtmayacak. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi: ''Türk Ticaret Kanunu (TTK), sermaye piyasası mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile şirket esas sözleşmesinin ilgili hükümleri ve kamuya açıklamış olduğumuz kar dağıtım politikası dikkate alınarak, SPK'nın Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ("II-14.1 sayılı Tebliğ") hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları'na ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TFRS) uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait şirketin bireysel finansal tablolarına göre ertelenmiş vergi gideri ile birlikte dikkate alındığında 32.402.431 Türk Lirası tutarında net dağıtılabilir dönem karı hesaplandığı, vergi mevzuatı kapsamında ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan tek düzen hesap planına (Muhasebe sistemi uygulama genel tebliği) göre tutulan 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait mali kayıtlarımızda ise -1.416.279,19 Türk Lirası tutarında net dönem zararı olduğu görülerek, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ile bu hususun ve TMS/TFRS bireysel finansal tablolarda yer alan ve dağıtıma tabi tutulmayan 32.402.431 Türk Lirası tutarındaki net dönem karının geçmiş yıllar karları veya zararları hesabına aktarılması hususlarının genel kurulun onayına sunulmasına, vergi mevzuatı kapsamında ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan tek düzen hesap planına göre tutulan 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait mali kayıtlarımızda ise -1.416.279,19 Türk Lirası tutarında net dönem zararı olduğunun tespitine ve bu tutarın geçmiş yıllar zararları hesabına aktarılması hususunun genel kurulun onayına sunulmasına ilişkin yönetim kurulunun teklifi genel kurulun onayına sunulmuş, elektronik ortamda 1 adet red oyuna karşılık toplam 172.103.583,438 adet kabul oyuyla kabul edilmiştir.''

Hibya Haber Ajansı

Benzer Haberler