Nurol Gayrimenkul'den Borsa İstanbul'a başvuru

Nurol Gayrimenkul'den Borsa İstanbul'a başvuru
Nurol Gayrimenkul'den Borsa İstanbul'a başvuru

Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş, tahsisli sermaye artışı kapsamında fiyat belirlenmesi için Borsa İstanbul A.Ş'ye başvuru yaptı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi: ''Şirketimizce yapılan 12.02.2021 tarihli özel durum açıklaması ile kamuya duyurulduğu üzere şirketimizin 400.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla her biri 1 TL nominal değerde paylardan oluşan toplam 295.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut hissedarların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak nakden, tamamen ve her türlü muvazaadan ari olmak üzere toplam satış hasılatı 190.000.000 TL olacak şekilde Borsa İstanbul A.Ş'nin 30.12.2015 tarih ve 04.PRO.03 kodlu toptan alış satış işlemlerine ilişkin prosedürü çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar artırılmasına, artırılan sermaye tutarını temsil edecek payların tamamının halka arz edilmeksizin tahsisli satış yöntemi ile Nurol Holding A.Ş'ye Borsa İstanbul A.Ş pay piyasasında toptan satış işlemi yolu ile satılması ve bu amaçla düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması talebini değerlendiren Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) diğer hususların yanı sıra TSP prosedürü çerçevesinde sermaye artırımına konu bir adet payın satış fiyatının hesaplanabilmesi için şirketimiz tarafından borsaya başvuruda bulunulmasının ardından kesinleştirilmiş nominal ihraç tutarının yer aldığı sermaye artırımına ilişkin olarak alınacak yeni bir yönetim kurulu kararının noter onaylı örneği ile bu kapsamda hazırlanmış ihraç belgesinin SPK'ya iletilmesini müteakip ihraç belgesinin onaylanarak şirketimize teslim edilmesine karar vermiştir. SPK'nın söz konusu kararı çerçevesinde 17.02.2021 tarihi itibariyle TSP prosedürü çerçevesinde borsaya başvurulmuş olup, baz fiyat çerçevesinde satış fiyatının kesinleştirilmesinin ardından ihraç belgesinin onaylanması amacıyla SPK'ya başvurulacaktır. 1,00 TL nominal değerli payın baz fiyat çerçevesinde belirlenecek satış fiyatı ve Nurol Holding'e yapılacak satışın hangi tarihte gerçekleştirilmesinin talep edileceği bilahare kamuoyuna duyurulacaktır. TSP prosedürü çerçevesinde satış işleminin başvuru tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.''

Hibya Haber Ajansı

Benzer Haberler