Orge Enerji'nin faaliyet raporu

Orge Enerji'nin faaliyet raporu
Orge Enerji'nin faaliyet raporu

Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş'nin faaliyet raporu açıklandı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şunlar aktarıldı: ''Şirketimiz, ülkemiz ve dünya için pandemi kaynaklı zorlu çalışma koşulları ve ekonomik sıkıntıların etkili

olduğu 2020 yılı faaliyetlerini, şirketimiz çalışanlarının tüm şantiyelerimizde büyük bir sağlık problemi yaşanmaksızın kesintisiz faaliyette bulunmamızı sağlayan özverili ve disiplinli çalışmaları ile şirketimiz yönetiminin öngörü ve kararlarının yerindeliği sayesinde bir kez daha önemli bir operasyonel ve finansal bir başarı ile tamamlamış bulunmaktadır. Bu kapsamda 2020 yılı şirket tarihimizin en yüksek bedelli sözleşmesinin imzalandığı en yüksek backlog ve yeni alınan iş büyüklüklerine ulaşıldığı bu operasyonel başarılar sayesinde yine tarihimizin en yüksek satış hasılatı, faaliyet karı ve net karının elde edildiği özel bir yıl olarak değerlendirilmektedir. Şirket varlıkları 2020 yılında, 2019 yılına kıyasla %35 seviyesinde artarak 398.703.817 TL tutarına ulaşmıştır. Buna karşın şirket yükümlülükleri %43 oranında artarak ile 157.299.812 TL seviyesinde

gerçekleşmiştir. Bu sonucun, varlık tarafında, yeni alınan işler ile devam eden iş büyüklüğünde görülen

önemli büyüme neticesinde aktifte taahhüt işlerinden alacaklarda, tahsilat iyileşmeleri neticesinde

nakit benzerlerindeki iyileşme ile ilişkilendirilmesi mümkün görünmektedir. Şirket yükümlülüklerinde

gözlemlenen daha büyük oranda büyümenin ise yeni alınan işlerin mobilizasyon, evresine girmesi

nedeni ile oluşan ilave finansman ihtiyacı ile sermaye maliyetinin minimizasyonu amaçlı, faiz oranlarında özellikle yılın ikinci yarısında meydana gelen önemli oranda düşüş neticesinde makul koşullarda tedarikçi ve banka kredisi ile temininin tercih edilmesi ve gelirlerdeki artış kaynaklı ertelenmiş vergi yükümlülüğü miktarındaki artışla ilişkilendirilmesi mümkün görünmektedir. Bu çerçevede, 2020 yılında şirket özkaynakları da 2019 yılındaki 185.826.805 TL seviyesinden %30 oranında artış ile 241.404.005 TL seviyesine yükselmiş bulunmaktadır. Özkaynaklardaki yükselişin ardında geçmiş yıllarda ve cari yılda elde edilen net dönem karının bulunduğu söylenebilir. 2020 yılında şirket gelirleri 165.053.637 TL seviyesinde gerçekleşmiş, 2019 yılındaki 140.753.087 TL seviyesine kıyasla %17 oranında artış göstermiştir. Bu büyümede son yıllarda tüm zamanların en yüksek yeni iş alımı ve backlog seviyesine ulaşılmasının etkili olduğu görülmektedir. Bu gelişmeler çerçevesinde, şirketin 2020 yılı esas faaliyet karı 2019 yılındaki 56.122.269 TL seviyesinden, %8 oranında artış ile 60.510.338 TL seviyesine yükselmiştir. Bu artışın yıl içinde gözlenen önemli maliyet artışlarına karşın özellikle kur ve emtia fiyat değişimi kaynaklı maliyet artışlarının minimize edilebilmesinin yanı sıra kar marjlarında proje başlangıçlarına kıyasla sağlanan iyileşmelerden kaynaklandığı ifade edilebilir. Son olarak şirketin 2020 yılı dönem net karı da 2019 yılındaki 45.307.743 TL seviyesinden %20 oranında bir artış ile 54.578.136 TL seviyesine yükselmiştir. Bu artışın, önemli ölçüde, kur farkı kaynaklı finansman gelirlerindeki yükseliş yatırım amaçlı gayrimenkul değerleme farkının olumlu etkisi ile ertelenmiş vergi giderlerinde düşüşten kaynaklandığı ifade edilebilir.''

Hibya Haber Ajansı

Benzer Haberler