Park Elektrik'in tesis, makine ve cihaz değerleme sonuçları

Park Elektrik'in tesis, makine ve cihaz değerleme sonuçları
Park Elektrik'in tesis, makine ve cihaz değerleme sonuçları

Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin tesis, makine ve cihaz değerleme sonuçlarına ilişkin bildirim yapıldı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle: ''Hem şirketimiz hem de bağlı ortaklığımız Konya Ilgın Elektik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin maddi duran varlıklar grubu altında 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle sadece tesis, makine ve cihazlar mevcut olduğundan bu varlıkların gerçeğe uygun değerlerinin tespiti amacıyla SPK mevzuatı uyarınca değerlemeye yetkili şirketlerce yapılan değerleme çalışmaları neticesinde, konsolide finansal tablolarımızda raporlanacak tesis, makine ve cihazların gerçeğe uygun değeri 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle 12,3 milyon TL olarak takdir edilmiştir. İlgili tesis, makine ve cihazların 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle maliyet modeli uygulanmış TFRS net defter değerleri dikkate alındığında ertelenmiş vergi öncesi yaklaşık 4,8 milyon TL tutarında pozitif bir gerçeğe uygun değer farkı oluşmakta olup, TFRS hükümleri doğrultusunda 2020 yılsonu finansal tablolarımızda ilgili tutar ve vergi etkisi özkaynaklarımız altında raporlanacaktır. Şirketimizin konsolide finansal tablolarında yatırım amaçlı gayrimenkul grubu altında yer alan arsa ve binalar ise TFRS hükümleri doğrultusunda geçmişte olduğu gibi her yıl düzenli olarak değerlemeye tabi tutulmakta olup, yatırım amaçlı gayrimenkullerimizin 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle tespit edilen gerçeğe uygun değerleri de 2020 yıllık finansal tablolarımızla birlikte kamuya açıklanacaktır.''

Hibya Haber Ajansı

Benzer Haberler