Pınar Süt'ten kar dağıtımı

Pınar Süt'ten kar dağıtımı
Pınar Süt'ten kar dağıtımı

Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş, kar dağıtımı yapacak. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şu bilgiler verildi: ''2020 yılı net dağıtılabilir karının hesaplanmasında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer yasal mevzuat hükümleri, esas sözleşmemizin kar dağıtımına ilişkin maddeleri ve kar dağıtım politikamız dikkate alınarak şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2-14.1 Tebliği'ne uygun olarak ve Türkiye Muhasebe Standartları esas alınarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına göre, 2020 yılı net dönem karı olan 40.187.453 TL'den yasal sınırına ulaşması nedeniyle genel kanuni yedek akçe ayrılmayarak net dağıtılabilir dönem karı 40.187.453 TL olarak hesaplanmıştır. Hesaplanan dağıtılabilir kar üzerinden SPK düzenlemeleri paralelinde yıl içinde yapılan 4.131.420 TL tutarındaki bağışlar da dikkate alınarak, dağıtılabilir karın %20'sine tekabül edecek şekilde 8.863.775 TL tutarında ortaklara birinci kar payı dağıtılmasına, kalan tutar üzerinden esas sözleşmedeki % 5 oranını aşmamak üzere yönetim kurulu tahsisatı ayrılmasına, kalan tutardan çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara %3 oranını aşmamak üzere kar payı dağıtılmasına ve kalan tutar üzerinden de birinci kar payı tutarı ile birlikte toplam net tutarı nominal çıkarılmış sermayemizin (44.951.051 TL) %39,53'ünü bulacak şekilde, 12.038.464 TL tutarında ortaklara ikinci kar payı dağıtılmasına (Birinci ve ikinci kar payının toplam net tutarı (17.766.903 TL), 2.110.969 TL tutarında genel kanuni yedek akçe ayrılmasına ve geriye kalan tutarın tamamının olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına ve kar payı ödemelerinin 30.04.2021 tarihinde gerçekleştirilmesine karar verildi. Söz konusu karar uyarınca 1 TL'lik nominal tutarlı borsada işlem gören her bir pay için net 0,3953 TL tutarında nakit kar payı ödemesi yapılacaktır.''

 

Hibya Haber Ajansı

Benzer Haberler