Piyasadan haberler

Piyasadan haberler
Piyasadan haberler

ADESE, ITTFH Taşpazar Mahallesi Ebul Feyz Elçibey Caddesi N29 Aksaray adresindeki "PARK SİTE" şubesi ve Paşacık Mahallesi Alpaslan Türkeş Blv. Beyazsaray Sit. A Blok Apt. N85-A Aksaray adresindeki "PAŞACIK" şubesinin demirbaşlarının Dora Yapı Mimarlık Mühendislik İnş. Tar. Hay. San. Tic. Ltd. Şti.' ne deviri için sözleşme imzalanmasına ve bu mağazaların kapanışı ile ilgili işlemlere başlanılmasına;   İlgili devir işlemi bedelinin, görüşmeleri devam etmekte olan diğer mağazaların devir bedellerine yapacağı etkiler göz önünde bulundurularak, tüm mağazaların devir işlemleri tamamlandıktan sonra duyurulmasına,oybirliği ile karar verilmiştir. BEYAZ Peugeot Türkiye 2020 senesinde toplam  43.674 adet satış ile toplam 772.788 adetli Türkiye pazarında % 5,65  lik paya sahiptir,Peugeot Türkiye  toplam satışı olan 43.674 adet satışın 4.334 adedini Beyaz olarak gerçekleştirerek marka içi % 9,92 lik büyüklüğe ulaşılmıştır.Şirket, Peugeot Türkiye satışlarında Türkiye birincisi olmuştur.Opel Türkiye 2020 senesinde toplam 34.296 adet satış ile toplam 772.788  adetli Türkiye pazarında % 4,44 lük paya sahiptir,Opel Türkiye toplam satışı olan  34.296 adet satışın 2.921  adedini Beyaz olarak gerçekleştirerek marka içi %8,52 lik büyüklüğe ulaşılmıştır.Şirket, Opel Türkiye satışlarında Türkiye birincisi olmuştur.Citroen Türkiye 2020 senesinde 27.480 adet satış ile toplam 772.788 adetli Türkiye pazarında % 3,56 lık paya sahiptir,Citroen Türkiye toplam satışı olan 27.480 adet satışın 2.459 adedini Beyaz olarak gerçekleştirerek marka içi % 8,95 lik büyüklüğe ulaşılmıştır.Şirket, Citroen Türkiye satışlarında Türkiye birincisi olmuştur.Bu rakamlar ışığında, zorlu geçen 2020 yılı pazar koşullarına rağmen, şirket; yüksek mesleki bilgi,etkin pazarlama çalışmaları ve sahip olduğu geçmişe dayalı ilişki yönetimi ile sene başında koymuş olduğu adetsel ve karlılık hedeflerinin üstüne çıkmış,geleceğe emin adımlar ile ilerlemektedir. BORSA İSTANBUL A.Ş.      DNISI Dinamik Isı Makina Yalıtım'ın halka arzında satışa hazır bekletilen payların 450.000 TL nominal değerli kısmının  01/12/2020 tarihinde satıldığı KAP'a bildirildiğinden, BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Temel Kuralları'nın 4.4.i maddesi gereğince 07/01/2021 tarihinden itibaren BIST Pay Endekslerinin hesaplanmasında ilgili şirketin pay sayısı 25.150.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %36 olarak alınacaktır. BORSA İSTANBUL A.Ş.     CELHA Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. (CELHA.E) payının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde  belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 07/01/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.Yatırımcı Adı ve Soyadı-MKK Sicil Numarası: BOTAN ÇEVARÜN-44870148, CEZZAR ARİF DEMİRCİOĞLU-25506284 Tedbirin uygulanacağı son tarih 05/02/2021'dir. BORSA İSTANBUL A.Ş.   CMBTN Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CMBTN.E) payında 07/01/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut Açığa Satış Yasağına ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ve "Brüt Takas" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.CMBTN.E  payında tedbirlerin uygulanacağı son tarih 05/02/2021'dir. BRKSN Şirket'in hakim ortakları (Memet Aldıkaçtı, Enis Aldıkaçtı ve Meltem Vanlı),  paylarının bir kısmının ya da tamamının satışı ile ilgili uluslararası stratejik ve finansal olanakların değerlendirilmesi amacıyla Ventura Partners Kurumsal Danışmanlık A.Ş ile 04/01/2021 tarihinde bir yıl (12 ay süreli)  danışmanlık ve aracılık sözleşmesi imzalamıştır. DURDO 26/06/2020 tarihinde yapmış olduğu ‘'Maddi Duran Varlık Alımı'' bildiriminde, Gloss & Green Metalize Karton üretim hattının faaliyete geçme sürecinin tahmini 2021 yılının Mart ayında olabileceği öngörülmüştü.Ancak, tüm dünyadaki etkilerini halen yoğun bir şekilde  sürdürmeye devam eden Pandeminin olumsuz etkilerinden dolayı, üretim hattına yapılacak olan ilave yatırımının tamamlanma sürecinin biraz daha zaman alacağı, makinelerin Türkiye'ye gelişinin tahmini 2021 Nisan sonu gibi olacağı ve kurulum aşamalarının tamamlanma süreçlerinin de 2021 Haziran gibi olacağı öngörülmektedir. EKGYO Şirket projelerinden Kocaeli Gebze Emlak Konutları 3. Etap 2. Kısım Konut İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi kapsamında, 6438 Ada 3 Parsel Dini Tesis İnşaatının (Projedeki Son Kısım) kısmi kesin kabulü yapılmış olup Kısmi Kesin Kabul Tutanağı 04.01.2021 tarihinde onaylanmıştır. EMKEL 24.12.2020 ve 31.12.2020 tarihli açıklamalarda 9.12.2020 tarihinde TEAİŞ tarafından düzenlenen %85 ortaklıkla girdiği ihalenin neticelendiği ve 128,258,000 TL sözleşmenin iş ortaklığı tarafından imzalandığı belirtilmişti. Bu kapsamda şirkete düşen %85lik payın karşılığı 109.019.300 TL olarak belirtilmişti.Ancak ihale sonuçlandıktan sonra kurulan Emek-Set İş ortaklığı ile yapılan anlaşmaya göre ihale kapsamındaki ürünler 120,000,000 TL bedelle Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. tarafından üretilmesine karar verilmiştir.Bu kapsamda Emek-Set İş Ortaklığı Şirkete 06.01.2021 tarihinde 120,000,000 TL tutarında sipariş vermiştir. İş ortaklığının sözkonusu proje ve olası diğer projeleri kapsamında elde ettiği karın paylaşımı kuruluş sözleşmesindeki esaslar çerçevesinde %15 - %85 ortaklık payları doğrultusunda gerçekleştirilecektir. EPLAS 06.01.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile; Şirket Vakıfbank ihalesine katılma kararı almıştır. İhale şartnamesine uygun prosedür tamamlanmıştır.06.01.2021 ODA 2021/01 INVEO Şirketin Yönetim Kurulu tarafından 26.11.2020 tarihinde aldığı karar doğrultusunda, kariyerleri teknoloji girişimciliği üzerine inşa edilen deneyimli ekibin kurucuları olduğu,  BV Teknoloji İş Geliştirme Danışmanlık ve Organizasyon Hizmetleri Anonim Şirketi (Boğaziçi Ventures)'ne 6 milyon TL yatırım yapılmasına karar verildiğini açıklamıştık. Bu karar çerçevesinde 06.01.2021 tarihinde Sermaye Artırım tescili işlemleri gerçekleşen BV Teknoloji İş Geliştirme Danışmanlık ve Organizasyon Hizmetleri Anonim Şirketi yatırımı gerçekleşmiştir. ISATR, ISBTR, ISCTR, ISKUR Genel Müdür Sayın Adnan Bali, Bankanın bu yıl Mart ayında yapılacak Genel Kurulu itibarıyla Genel Müdürlük görevinden ayrılma kararı aldığını, Genel Kurul tarihine kadar görevini sürdüreceğini ve Genel Kurul irade gösterirse Yönetim Kurulu'nda göreve devam etmeyi düşündüğünü beyan etmiştir. Sayın Adnan Bali, resmi kurum ve yetkili kurulların da uygun görmesi halinde Genel Müdür Yardımcısı Sayın Hakan Aran'ı kendisinden sonra Genel Müdürlük görevini üstlenebilecek kişi olarak düşündüğünü açıklamıştır. ISATR, ISBTR, ISCTR, ISKUR İlgi: 18.08.2015, 16.09.2015, 18.01.2017, 05.04.2018 ve 24.04.2019 tarihli özel durum açıklamalar:İlgide kayıtlı açıklamalar ile T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen denetim sonucunda Banka aleyhine 110.110.000 TL tutarında idari para cezası verildiği, söz konusu cezanın ilgili mevzuat uyarınca indirimden yararlanılarak 82.582.500 TL olarak ödendiği ve iptali için İstanbul 11. İdare Mahkemesi nezdinde Bankaca dava açıldığı, iptal davasının reddedilmesi sonucunda Bankaca İstanbul Bölge İdare Mahkemesi nezdinde istinaf başvurusu yapıldığı, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 8. İdare Dava Dairesi tarafından cezanın Danıştay yolu açık olmak üzere iptal edilmesi gerektiğine karar verildiği, Danıştay'ın, ilgili Bakanlığın temyiz isteminin reddine ve Bölge İdare Mahkemesi'nin cezanın iptal edilmesine yönelik kararının kesin olarak onanmasına karar vermesi neticesinde ilgili yasal sürecin Banka lehine sonuçlandığı duyurulmuştu. Yukarıda açıklanan süreçle bağlantılı olarak T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından yeniden başlatılan denetimin neticesinde ilgili Bakanlık tarafından, yürürlükteki 6502 sayılı Kanun ve mülga 4077 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde Bankamıza 110.110.000 TL idari para cezası tebliğ edilmiştir. ISDMR 24 Kasım 2020'de yapılan özel durum açıklamada belirtilen 2. Yüksek Fırın'daki planlı onarım çalışmaları tamamlanmış olup, ilgili fırının devreye alınma çalışmalarına başlanmıştır. ISGYO Yönetim Kurulunun 06.01.2021 tarihinde yapılan toplantısında; İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Ömerli Mahallesi, 115 ada, 5 no.lu parsel üzerinde kayıtlı 15.313,76 m2 alana sahip arsadaki Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş.'ye ait %32,8 oranındaki mülkiyet payının 7.873.133 TL+KDV bedel üzerinden satın alınmasına ve satın alma bedelinin tapu devir tarihinde peşin olarak ödenmesine karar verilmiştir. Arsaya ilişkin 17.12.2020 tarihli değerleme raporu KAP'ta sunulmuştur. KFEIN Şirket Micro Focus'un Bütünleşik Veri Analitiği ürünü olan Vertica için İş Ortaklığı Programı kapsamında "Reseller Partner Programı" sertifikasyonlarını tamamlayarak, Micro Focus Platin Partner'ı olmuştur. MGROS Şirket, COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından belirlenen tüm kriterleri başarıyla tamamlamış ve TSE COVID-19 Güvenli Hizmet  / Üretim Belgesi almaya hak kazanmıştır.Migros Ticaret A.Ş., T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın "COVID-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu"nda salgının yönetimine yönelik yer alan uygulamaları üretim tesisleri, dağıtım merkezleri, seçilmiş satış mağazaları, ofisleri ve alışveriş merkezlerinde hızlıca hayata geçirmiş ve söz konusu belgeyi almaya hak kazanmıştır. OZGYO Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın Şirket hakkında verilen 10.10.2019 tarih ve 57/1307 sayılı Kararının Şirket aktifine alınan gayrimenkullerin elden çıkarılmasına dair kısmı ile 14.11.2019 tarih ve 65/1459 sayılı Kararının iptaline, dava talebini oluşturan diğer hususların reddine Ankara 6. İdare Mahkemesi'nce 05.01.2021 tarihinde karar verildiği hususu 06.01.2021 günü Şirketce öğrenilmiştir SAMAT Saray Matbaacılık Kâğıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (SAMAT) pay piyasasında 05.11.2020-17.12.2020 döneminde meydana gelen fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak yapılan incelemeler sonucunda, aşağıdaki tabloda yer verilen şahıslar tarafından gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) "Piyasa dolandırıcılığı" başlıklı 107 nci maddesinin 1 nci fıkrasında sayılan fiillerin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle, 6362 sayılı SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca; aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 07.01.2021 tarihinden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir. Karar 2021/01 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır. SELGD 10-Aralık-2020 tarihinde yapılan Kamu Aydınlatma Platformunda yapılan açıklamasına istinaden yatırımcı ilişkileriini arayan yatırımcıların ilaveten aydınlatılması gereği hasıl olmuştur.27-Aralık-2020 itibari ile Pazar değişikliği müracaat süreci başlamış bulunmaktadır. Dosyanın tamamlanmasını takiben BİST yetkili Daire Başkanlığına sunulacaktır. SELGD Şirketin Akdeniz Mahallesi Vali Kazım Dirik Caddesi N4 Gayret Han Kat:7 Daire :701 Pasaport /Konak İzmir adresindeki merkez büronun bulunduğu bina 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle hasar almıştır.Bu sebeple Merkez Büronun ;Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi N92 Kat. ½ 4 Pasaport / Konak İzmir adresine taşınmasına  ilişkin ilgili mercilere bildirilerek tescil işlemlerin başlatılmasına ;oybirliği ile karar verilmiştir. SNPAM Şirketin iştiraklerinden ve ortaklarından Sönmez ASF İplik Dokuma ve Boya A.Ş.' nin aktifinde kayıtlı olan Osmangazi İlçesi Panayır Mahallesi 2311 ada 294 No' lu parselinde ve 2311 ada 12 No'lu parselinde  bulunan arsaların , Bursa Büyükşehir Belediyesi' nce yapılan imar düzenlemeleri neticesinde, konut alanı olarak belirlendiği öğrenilmiştir. TATGD Şirketin ilişkili tarafları arasında yer almayan CLA Süt ve Süt Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. ("Alıcı"), Çallı Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Garantör") ile Şirket arasında, Şirketin süt ve süt ürünleri iş kolundaki varlıklarının devredilmesine ilişkin bir varlık satış sözleşmesi imzalanmıştır. İşlem kapsamında Bursa'daki Mustafakemalpaşa Üretim Tesisi ve Aydın'daki Söke Üretim Tesisi ile bu tesislerin üzerinde bulunduğu gayrimenkuller, söz konusu tesislerde bulunan makine ve ekipmanlar, süt ve süt ürünleri iş koluyla ilgili Sek markası dahil tüm fikri haklar, alan adları ve sosyal medya hesapları, stoklar, ilgili iş kolu çalışanları, ilgili teşvik belgeleri ve iş koluyla bağlantılı bazı tedarik ve alt yüklenici sözleşmeleri Alıcı'ya devredilecektir. Bu çerçevede süt ve süt ürünleri iş kolundaki faaliyetleri satış işlemlerinin tamamlanmasını takiben sonlandırılacaktır.Sözleşme uyarıca pazarlık usulü ile belirlenen toplam satış bedeli KDV hariç 240.000.000 TL olup, bu tutarın 105.000.000 TL'si Gayrimenkullerin Bedeli, 51.756.727 TL'si Kapanışta devre konu olabilecek tüm stoklar için 30 Eylül 2020 verileri dikkate alınarak öngörülen Tahmini Stoklar Değeri ve bakiye 83.243.273 TL ise diğer devre konu varlıkların satış bedeli olarak belirlenmiştir. Söz konusu Tahmini Stok Değeri'nin yaklaşık 20 milyon TL'lık kısmını oluşturan mamul niteliğindeki stokların Alıcı'ya veya doğrudan üçüncü şahıslara devri konusu Kapanış aşamasında kesinleşecek olup; satış bedeli, Alıcı'ya devredilecek tüm stokların Kapanış tarihindeki fiili değeri ile yukarıda belirtilen Tahmini Stok Değeri arasındaki farka göre düzeltmeye tabi olacaktır. Ayrıca, Kapanışta Alıcı tarafından devralınacak çalışanların, o tarihe kadar hak edilmiş kıdem tazminatı vb. yükümlülükleri toplam satış bedelinden düşülecektir.Devir nedeniyle Alıcı'dan 30.000.000 TL tutarında kesin teminat mektubu alınmıştır. Satış Bedeli'nden çalışanlarla ve stoklarla ilgili düzeltmeler yapıldıktan sonra kalan kısım ve hesaplanacak KDV tutarı, kapanış 45 gün içinde gerçekleşmezse taraflarca mutabık kalınan oranda faiz eklenmek suretiyle, Kapanış Tarihi'nde tahsil edilecektir. VKGYO, VAKBN Şirket Yönetim Kurulu'nun 06/01/2021  tarihli toplantısında Genel Müdürlüğe verilen yetkiye istinaden;  İUFM Projesi kapsamındaki "T.Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdürlük Hizmet Binası ve Tesisleri Projesi"nde  yer alan ofis üniteleri içerisinden toplam 4.785,68 m² büyüklüğündeki alanın Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.'ya satışının gerçekleştirilmesine ilişkin sözleşme imzalanmış olup, 72.981.700, -TL tutarındaki satış bedelinin tamamı tahsil edilmiştir.   Kaynak A1 Capital

Hibya Haber Ajansı

Benzer Haberler