Tuğçelik Alüminyum'un SPK başvurusuna onay

Tuğçelik Alüminyum'un SPK başvurusuna onay
Tuğçelik Alüminyum'un SPK başvurusuna onay

Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin SPK başvurusu onay aldı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi: ''Yönetim kurulunun 17.02.2021 tarihli toplantısında ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000 Türk Lirası'ndan 200.000.000 Türk Lirası'na artırılması ve kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2021 yılından itibaren 5 yıl için uzatılması amacıyla, şirketimiz esas sözleşmesinin şirketin sermayesi başlıklı 6. maddesinin tadiline, Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve ilk genel kurulda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir. Esas sözleşmenin şirketin sermayesi başlıklı 6. maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'na 17.02.2021 tarihinde yapılan başvurumuz SPK'nın 19.03.2021 tarihli E-29833736-110.03.03-3729 sayılı kararıyla onaylanmıştır. Tadil metni, Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.''

Hibya Haber Ajansı