Tureks Turizm'in halka arz sonuçları

Tureks Turizm'in halka arz sonuçları
Tureks Turizm'in halka arz sonuçları

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle: ''Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş paylarının halka arzı 1 – 2 Nisan

2021 tarihleri arasında sabit fiyatla talep toplama ve satış yöntemi ile Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da gerçekleşmiştir.

Tureks Turizm paylarının mevcut halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 12,00 TL olarak açıklanmış olup, belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 270.000.000

TL olarak gerçekleşmiştir. Tureks Turizm’ın sermayesinin 100.000.000 TL’den 108.000.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle

artırılacak 8.000.000 TL nominal değerli 8.000.000 adet pay ve mevcut ortakların sahip olduğu 14.500.000 TL nominal değerli 14.500.000 adet pay olmak üzere toplam 22.500.000 TL nominal

değerli 22.500.000 adet pay halka arz edilmiştir. Halka arz, Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da borsada satış-sabit fiyatla talep toplama ve satış yöntemi ile yapıldığından herhangi bir yatırımcı grubuna tahsisat yapılmamıştır. Borsa İstanbul tarafından paylaşılan verilere göre talep sonucunda halka arz büyüklüğünün

toplamda 6,1 katına denk gelen filtre edilmemiş 136.945.618 TL nominal değerli talep gelmiştir. Halka arza toplamda 772.538 adet yatırımcı katılmıştır. Bu yatırımcıların 484.090’ı 30’ar adet pay

alarak halka arzdan en fazla pay alan yatırımcılar olmuştur.

Tureks Turizm halka arzı kapsamında toplam 772.499 gerçek ve tüzel kişiye 22.498.857 adet pay satılmıştır. Yatırım ortaklığı, fon ve diğerden oluşan 39 yatırımcıya ise 1.143 adet pay satılmıştır.''  

Hibya Haber Ajansı

Benzer Haberler