Yapı ve Kredi Bankası'nda kar dağıtımı onaylandı

Yapı ve Kredi Bankası'nda kar dağıtımı onaylandı

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle: ''Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler, banka esas sözleşmesinin 20. maddesi ve kar dağıtım politikası çerçevesinde bankanın BDDK düzenlemelerine göre hazırlanan konsolide olmayan finansal tablolarındaki 5.079.517.809,78 TL tutarındaki net dönem karından 253.975.890,49 TL genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 4.825.541.919,29 TL tutarındaki net dağıtılabilir dönem karından pay sahiplerimize, 422.352.564,20 TL birinci kar payı, 77.647.435,80 TL ikinci kar payı olmak üzere toplam 500.000.000 TL nakit kar payı ödenmesi, 7.764.743,58 TL genel kanuni yedek akçe ve 148.337.943,31 TL'nin gayrimenkul ve iştirak satış kazancından 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5. maddesinin 1/e bendi çerçevesinde özel yedek ayrılması sonrasında kalan 4.169.439.232,40 TL'nin bankanın sektör içindeki büyüme hedefleri, uzun vadeli stratejisi, ulusal ve uluslararası ekonomik gelişmeler gözetilerek olağanüstü yedeklere aktarılmasına ilişkin 2020 yılı kar dağıtım tablosu genel kurul tarafından onaylanmıştır. Ayrıca kar dağıtımının 1 Nisan 2021 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.''  

Hibya Haber Ajansı