Yaprak Süt'te bedelsiz sermaye artırımı tamamlandı

Yaprak Süt'te bedelsiz sermaye artırımı tamamlandı
Yaprak Süt'te bedelsiz sermaye artırımı tamamlandı

Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş'de bedelsiz sermaye artırımı tamamlandı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle: ''Yönetim Kurulu'nun 09.04.2021 tarih ve 2021/13 sayılı kararı uyarınca çıkarılmış sermayenin %17 oranında 1.207.000 TL'si 2020 yılı karından, 2.043.824 TL'si hisse senedi ihraç primlerinden, 3.849.176 TL'si olağanüstü yedeklerden olmak üzere çıkarılmış sermayenin %83 oranında ve 5.893.000 TL tutarındaki iç kaynaklarla birlikte %100 oranında sermayeye ilave edilmesi kararlaştırılan toplam 7.100.000 TL'nin ilgili hesaplardan şirket sermaye hesabına aktarıldığı ve sermaye hesabına yapılan 7.100.000 TL'lik aktarım sonrasında şirket sermayesinin kayıtlarda 14.200.000 TL olarak yer aldığı Ecovis Değer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından 12.04.2021 tarihinde düzenlenen özel amaçlı bağımsız denetçi raporu ile anlaşılmıştır. Bu kapsamda, artırılan 7.100.000 TL'lik sermayeyi temsilen ihraç edilecek payların usulüne uygun şekilde ve mevcut payların tümüne eşit olarak dağıtılmasına, sermaye artırımının gerçekleştirilmesini takiben Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18. maddesinin 7. fıkrası hükmü uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü alınarak, esas sözleşmenin sermaye başlıklı 6. maddesinin tadil edilerek tescil ve ilanına, ihraç edilecek 7.100.000 TL nominal değerli paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına, şirketin çıkarılmış sermayesinin 14.200.000 TL'ye yükseltilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli tüm işlemlerin ifası için Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şebnem Göker'e yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.''

Hibya Haber Ajansı

Benzer Haberler